Päivitetty viimeksi 21.2.2019

Rekisterinpitäjä ja käsittelijä

ARTFIT STUDIO, Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta, puh. +358404859559

ARTFIT STUDIO sitoutuu noudattamaan Euroopan Unionin laatimaa Tietosuojauudistusta, joka astuu voimaan 25.5.2018. Tässä raportissa kuvataan ARTFIT STUDION  henkilötietojen käsittely.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme asiakastietoja seuraavia tarkoituksia varten:
tunti- ja kurssivaraukset
kurssitiedotus
ostotapahtumat
markkinointi
laskutus
Markkinointia varten pyydämme sinulta erillisen suostumuksen markkinointiin sähköpostitse ja puhelimitse samalla, kun rekisteröidyt sähköiseen ajanvarausjärjestelmään. Laskutuksesta sovimme aina erikseen kanssasi.
Käsittelyn oikeusperusteet
Käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla perusteilla:
antamallasi suostumuksella;
kun panemme täytäntöön sopimuksen, jossa olet yhteyshenkilönä; tai
meillä on laillinen velvoite;
suojaamme etujasi;
suoritamme yleistä etua koskevaa tehtävää tai käytämme sellaista julkista valtaa, jota meidän tulee käyttää;
tietojen käsittely on tarpeen osapuolten etujen toteuttamiseksi (paitsi milloin tämän edun syrjäyttävät henkilötietojen suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti, jos rekisteröity on lapsi).
Säännölliset tietolähteet
Sinua koskevaa tietoa kerätään säännöllisesti suoraan sinulta itseltäsi
sähköisen varausjärjestelmän ja verkkosivuston kautta,
paperisten lomakkeiden kautta
sähköpostitse sekä
asiakaspalvelupisteissä asioidessa
Henkilötietojen säilyttäminen, käsitteleminen ja poistaminen
Me säilytämme henkilötietojasi EU/ETA-alueella turvallisesti sijaitsevilla palvelimilla, emmekä siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikki henkilötietojen käsittelijämme sitoo vaitiolovelvollisuus koskien henkilötietojasi. Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja palvelun toimeenpanemiseksi.
Emme säilytä henkilötietoja kauemmin kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, ja tarkastamme säilytyksessä olevien tietojen tarpeellisuuden vuosittain.
Poistamme tiedot tililtäsi, kun tili poistetaan. Säilytämme kuitenkin tiedot koskien tilin yhteyshenkilöä ja laskutusmateriaalia viiden vuoden ajan, jotta voimme noudattaa kirjanpitolainsäädäntöä ja mahdollisia tulevia pyyntöjä varten.
Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja niiden poistamista ARTFIT STUDIOLTA, otathan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen mukaan.
Henkilötietojen jakaminen
Lähtökohtaisesti emme jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa. Poikkeuksena ovat lain edellyttämät tilanteet, tai jos meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi (esim. perintä, tavaran kotiinkuljetus). Jos jaamme tietojasi, käytämme aina suojattua ja turvallista yhteyttä, ja jaamme vain ne tiedot, jotka ovat palvelun toimeenpanemiseksi välttämättömiä.
Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus käyttää kaikkia alla mainittuja oikeuksia henkilötietoihisi liittyen, kun sinut on luotettavasti tunnistettu.
Oikeus tarkistaa tiedot ja oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja olemme tallentaneet sinusta. Voit pyytää tietojen toimituksen vierailemalla ARTFIT studiolla ja esittämällä voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen. Sinulla on oikeus saada ARTFIT STUDIOlle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä välittää näitä tietoja toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä.
Oikeus korjata ja poistaa tietoja
Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat väärät tai puutteelliset henkilötiedot. Voit pyytää meitä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jos:
henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty tai muutoin käsitelty;
peruutat suostumuksesi, johon tietojen käsittely perustuu;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava EU-lainsäädännön tai jäsenvaltion lainsäädännön rekisterinpitäjälle asettaman lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.
Jos emme jostain hyvästä syystä pysty hyväksymään pyyntöäsi korjata tai poistaa henkilötietoja, sitoudumme antamaan sinulle asiasta kirjallisen päätöksen. Päätös sisältää kaikki syyt sille, miksi pyyntöä ei täytetä. Tarvittaessa sinulla on oikeus siirtää asia sopiville viranomaisille (tietosuojavaltuutettu).
Ilmoitamme osapuolille, joille olemme luovuttaneet henkilötietoja tai joilta olemme vastaanottaneet henkilötietoja, henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan muodostu, mikäli velvoitteen täyttäminen olisi käytännössä mahdotonta tai muuten kohtuutonta.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:
kiistät henkilötietojesi tarkkuuden, jolloin tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa siksi ajaksi, jona tarkistamme henkilötietojen tarkkuuden;
käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista; tai
emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta tarvitset tietoja oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos olemme perustaneet henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen yllä mainituille kriteereille, ilmoitamme sinulle ennen rajoituksen poistamista.
Oikeus vastustaa ja peruuttaa suostumus
Kun sinun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten ja tällaiseen suoramarkkinointiin liittyvää profilointia varten. Kun henkilötietojesi käsittelyn perusteena on sinun suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli näet henkilötietojesi käsittelyn olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista. Valitus voidaan tehdä jäsenvaltiossa, jossa asut tai työskentelet, tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.
Päivitykset ja muutokset
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tai muuttaa. Kun teemme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin tietosuojakäytäntöä on viimeksi päivitetty. Jos tähän selosteeseen tai siihen, kuinka käytämme henkilötietojasi, tehdään olennaisia muutoksia, tiedotamme sinua muutoksista ennen muutosten tekemistä nettisivuillamme tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.
Tietosuojan periaatteet
ARTFIT studio käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja suojatakseen henkilötiedot fyysisesti, elektronisesti ja hallinnollisesti kaikelta valtuuttamattomalta ja sopimattomalta käsittelyltä, mutta huomautamme, että internet ei ole aina turvallinen viestintäkanava.
Yhteystiedot
Jos sinulle herää mitä tahansa kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai tietosuojastamme, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse (info@artfit.fi).